دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
کد کاربر
رمز
 

 

لینک دریافت تنظیمات اتوماسیون اداری

همکار محترم

لطفا هرگونه پیام و اطلاع رسانی عمومی را از طریق روابط  عمومی دانشگاه پیگیری و ارسال فرمائید .

اداره فناوری اطلاعات دانشگاه

 

 
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.